Bỏ qua nội dung chính

Giới thiệu sách 2015

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > Giới thiệu sách 2015 > Bài đăng > Di sản văn hóa làng Hiệp Phước.
Di sản văn hóa làng Hiệp Phước.

 

 

Đồng thời là địa phương có sự chuyển đổi nhanh về cơ cấu kinh tế, về không gian môi trường, văn hóa trong tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa. Với những đặc điểm về cư dân, cơ cấu lao động, đặc điểm về văn hóa, đời sống, tâm lí, tín ngưỡng, địa phương trong tỉnh đang chuyển hóa nhanh từ văn minh nông nghiệp nông thôn sang văn minh đô thị, công nghiệp với nhiều lợi thế nhưng cũng không ít bất cập.

Di sản văn hóa làng Hiệp Phước là đề tài nghiên cứu về văn hóa vật thể và phi vật thể trong một môi trường, không gian nhất định, với mong muốn ghi nhận những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, góp phần vào việc nhận chân giá trị của di sản  trong công tác bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc trên địa bàn trong điều kiện hội nhập.

 

Comments

Không có nhận xét nào cho bài đăng này.