Bỏ qua nội dung chính

Giới thiệu sách 2015

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > Giới thiệu sách 2015 > Bài đăng > Đại thắng mùa xuân 1975 sức mạnh của cộng đồng các dân tộc Việt Nam
Đại thắng mùa xuân 1975 sức mạnh của cộng đồng các dân tộc Việt Nam

 

 

GIÀNG SEO PHỬ. Đại thắng mùa xuân 1975 sức mạnh của cộng đồng các dân tộc Việt Nam / Giàng Seo Phử (chủ biên). – H. : Chính trị quốc gia, 2015. – 626 tr. ; 24 cm.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 – đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh, toàn thắng đã kết thúc thắng lợi trọn vẹn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta.

Năm tháng đã trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người. Trong thắng lợi chung của dân tộc Việt Nam, có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách: Đại thắng mùa Xuân 1975 – Sức mạnh của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

- Phần thứ nhất: Một số văn kiện Đảng chỉ đạo Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.

- Phần thứ hai: Sức mạnh đoàn kết của các dân tộc Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

-  Phần thứ ba: Những tấm gương người dân tộc thiểu số tiêu biểu trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Hy vọng qua cuốn sách này bạn đọc có thêm tư liệu để tìm hiểu một cách có hệ thống, toàn diện hơn về tầm vóc lớn lao, ý nghĩa sâu sắc của các dân tộc Việt Nam đã đoàn kết, đóng góp không nhỏ trong đại thắng mùa Xuân 1975.

 

 

Comments

Không có nhận xét nào cho bài đăng này.