Bỏ qua nội dung chính

Giới thiệu sách 2015

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > Giới thiệu sách 2015 > Bài đăng > Nguyễn Văn Linh – Tổng Bí thư thời đầu đổi mới
Nguyễn Văn Linh – Tổng Bí thư thời đầu đổi mới

 

Nguyễn Văn Linh – Tổng Bí thư thời đầu đổi mới. – H. : Thông tấn, 2009. – 198 tr. : hình ảnh ; 25 cm.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh là một lãnh đạo kiên định, có uy tín lớn của Đảng, nhân dân và quân đội ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; một tấm gương cộng sản kiên trung, tận tụy, suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì chủ nghĩa xã hội và vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí trải qua quá trình hoạt động cách mạng gần 70 năm trải rộng trên cả 3 miền đất nước. Trên suốt chặng đường cách mạng, đồng chí được Đảng, Nhà nước tin cậy giao phó nhiều trọng trách. Dù ở bất cứ cương vị nào đồng chí cũng hết mình làm tròn nhiệm vụ, đem hết sức lực cống hiến cho Đảng và nhân dân, đặt lợi ích tập thể trên lợi ích của cá nhân mình. Lúc nào đồng chí cũng trăn trở tìm tòi, nghiên cứu những nhân tố mới, góp phần làm sáng tỏ quan điểm, đường lối của Đảng. Đặc biệt vào năm 1986, ở thời điểm bước ngoặt của đất nước, đồng chí đã được giao trọng trách Tổng Bí thư cùng với tập thể Ban chấp hành Trung ương Đảng đã chủ động, sáng tạo, vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua những bước hiểm nghèo, triển khai và thực hiện thành công đổi mới đất nước.

Với gần 300 bức ảnh được sưu tầm, chọn lọc và trình bày theo trật tự thời gian sẽ giúp được bạn đọc hình dung được phần nào cuộc đời – sự nghiệp, công lao to lớn cùng với những đức tính quý báu như thẳng thắn, trung thực, giản dị, giàu tình đồng chí của đồng chí Nguyễn Văn Linh. Tác phẩm là tài liệu quý phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 – 1/7/2015) đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay

 

Comments

Không có nhận xét nào cho bài đăng này.