Bỏ qua nội dung chính

Giới thiệu sách 2015

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Văn bản
Youtube
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > Giới thiệu sách 2015 > Bài đăng > Phát triển thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng ở nông thôn Việt Nam.
Phát triển thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng ở nông thôn Việt Nam.

 

Phát triển thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng ở nông thôn Việt Nam. – H. : Công thương, 2014. – 273 tr. ; 24 cm

Đtts ghi: Bộ Công thương

Phát triển nông nghiệp, nâng cao mức sống cho nông dân và xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta. Trong những năm gần đây, Đảng và Chính phủ  đã ban hành nhiều chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn đặc biệt là “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020”. Đồng thời trong định hướng phát triển nền kinh tế thị trường ở nước ta, mục tiêu đề ra phải phát triển thị trường dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn mới.

Trên cơ sở đó, cuộc sống của người dân vùng nông thôn dần được cải thiện, sự gia tăng nhu cầu mua của dân cư trên địa bàn nông thôn đã và đang mang lại cơ hội phát triển thị trường đặc biệt là thị trường bán lẻ. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhất là về phương diện tổ chức thị trường, cung ứng hàng hóa, thị trường nông thôn hiện nay vẫn phát triển châm và thiếu bền vững. Chính vì vậy, phát triển thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng nông thôn là một trong những mục tiêu chiến lược nhằm thực hiện thành công đề án phát triển thương mại nông thôn, đưa nền kinh tế nước ta phát triển bền vững, thu hẹp dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, đảm bảo cân đối thị trường nội địa, tạo điều kiện nâng cao nâng cao chất lượng sống của người dân vùng nông thôn.

Những vấn đề trên được thể hiện đầy đủ trong tác phẩm Phát triển thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng ở nông thôn Việt Nam. Hy vọng tập sách sẽ cung cấp những thôn tin hữu ích cho bạn đọc, đặc biệt là các nhà quản lý, các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa có những đánh giá toàn diện và đầy đủ về thị trường nông thôn để có một chiến lược phát triển thương mại nông thôn phù hợp

 

Comments

Không có nhận xét nào cho bài đăng này.