Bỏ qua nội dung chính

GIỚI THIỆU CHUNG

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Văn bản
Youtube
Tài Liệu Số
Gallery
  

                                                 

                                                 Lịch sử hình thành và phát triển

 

 

Thư viện tỉnh Đồng Nai có trụ sở tại Số 01, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trước năm 1975, tỉnh Đồng Nai không có Thư viện, mà chỉ có các quầy sách cho thuê của tư nhân; Sau ngày giải phóng hệ thống thư viện công cộng nhà nước ở Đồng Nai mới được hình thành.

Đánh dấu sự ra đời của Thư viện tỉnh Đồng Nai là việc thành lập Thư viện tỉnh vào ngày 15 tháng 11 năm 1976 trực thuộc Ty Văn hóa Thông tin tỉnh Đồng Nai (nay là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch), tại số 08 Nguyễn Văn Trị thành phố Biên Hòa, với vốn sách ban đầu 11.105 bản do Thư viện tỉnh Hà Nam Ninh (tỉnh kết nghĩa tặng). Thư viện tỉnh đi vào hoạt động trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất, trang thiết bị thiếu thốn, lực lượng cán bộ chỉ có 07 người và chỉ được đào tạo qua một lớp thư viện cấp tốc. Đến năm 1983 Thư viện tỉnh mới chính thức được thành lập theo Quyết định số 1599/QĐ.UBT ngày 22 tháng 10 năm 1983 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Ngày nay, Thư viện tỉnh được đầu tư xây dựng trụ sở mới với diện tích sử dụng 4.034 m², thiết kế phù hợp với chức năng làm việc của thư viện, nằm trong khuôn viên Quảng trường tỉnh, là trung tâm tổ chức các hoạt động chính trị, văn hóa, thể thao của tỉnh.

Trải qua gần nửa thế kỷ hình thành và phát triển, Thư viện tỉnh đã góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị, đồng thời đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập và giải trí cho các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Để phục vụ tốt nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc, hiện nay Thư viện tỉnh và thư viện cấp huyện tại Đồng Nai đã được ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình hoạt động.

- Tên gọi chính thức: THƯ VIỆN TỈNH ĐỒNG NAI

- Logo chính thức:

- Địa chỉ: Số 01, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Website: http://www.thuviendongnai.gov.vn

- Email: dongnailip@gmail.com