Bỏ qua nội dung chính

Anh Hùng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > Anh Hùng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam > Bài đăng > LÊ QUANG ĐẠO
LÊ QUANG ĐẠO

 

Phần thưởng được Đảng, Nhà nước trao tặng:

Huân chương Sao Vàng (truy tặng 2003)

Huân chương Hồ Chí Minh.

Huân chương Quân công hạng Nhất.

Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.

Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.

Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất

Huy chương Quân kỳ Quyết thắng.

Huỵ hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Năm phong quân hàm cấp tướng:

Thiếu tướng năm 1959; Trung tướng năm 1974.

 

Trung tướng Lê Quang Đạo tên thật là Nguyễn Đức Nguyện quê tại xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ngoài ra ông còn các bí danh sau đây: Nho Mẩn, Minh, Miện, Đăng, Trần Hoạt...

Năm 1938, ông tham gia phong trào thanh niên dân chủ ở Hà Nội. Năm 1939, ông tham gia phong trào thanh niên Phản đế Đông Dương, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1940.

Từ năm 1940-1942, ông là Bí thư chi bộ xã Đình Bảng, Uỷ viên Ban cán sự phủ Từ Sơn, Uỷ viên Ban Cán sự tỉnh Bắc Ninh, Bí thư Ban Cán sự tỉnh Bắc Ninh, Bí thư Ban Cán sự tỉnh Phúc Yên rồi làm Xứ uỷ viên Xứ uỷ Bắc kỳ.

Từ năm 1943 đến tháng 5/1945, ông là Bí thư Ban Cán sự Hà Nội, Uỷ viên Thường vụ Xứ uỷ Bắc kỳ, phụ trách tờ báo "Quyết thắng" và các lớp huấn luyện Việt minh ở Chiến khu Hoàng Hoa Thám.

 

Tháng 8/1945, ông là Chính trị viên Chi đội Giải phóng quân tỉnh Bắc Giang, tham gia lãnh đạo tổng khởi nghĩa ở Bắc Giang.

Từ Cách mạng tháng Tám năm 1945-1948, ông giữ các chức vụ: Bí thư thành uỷ Hải Phòng, Hà Nội, Phó Bí thư Khu uỷ đặc biệt Hà Nội, Xứ ủy viên Bắc kỳ, Bí thư Liên tỉnh ủy Hà Nội - Hà Đông, ủy viên thường vụ Liên khu ủy Liên khư III, phụ trách công tác tuyên huân.

Năm 1949, ông là Phó trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng.

 

Từ năm 1950-1976, ông công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và được giao nhiều trọng trách: Cục trưởng Cục Tuyên huân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Chiến dịch Điện Biên Phủ, Phó trưởng đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam trong Uỷ ban Liên hiệp đình chiến Việt Pháp, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh, Đường 9 - Nam Lào, Bí thư Đảng uỷ và Chính uỷ Mặt trận giải phóng Quảng Trị.

 

Năm 1960, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III, ông được bầu làm Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương. Năm 1976, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, ông được bầu làm Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Bí thư Trung ương Đảng. Năm 1978, ông là Phó Bí thư thành uỷ Hà Nội, Chính uỷ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hà Nội.

 

Năm 1982, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V ông được bầu làm ủy viên Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Bí thư Trung ương Đảng, trực tiếp làm Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương.

Từ năm 1983 - 1987, ông giữ các chức vụ: ủy viên Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Trưng ương Đảng phụ trách công tác dân vận của Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Từ năm 1986, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, ông tiếp tục được bầu làm ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 6/1987, tại kỳ họp lần thứ nht khoá VIII, ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.

 

Tháng 11/1988, tại Đại hội Mặt trận T quốc Việt Nam lần thứ III đã bầu ông vào Đoàn Chủ tịch Uỷ Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Từ tháng 8/1994 đến tháng 7/1999, ông làm Chủ tịch Đoàn chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khoá IV).

(Sưu tầm)

Comments

Không có nhận xét nào cho bài đăng này.