Bỏ qua nội dung chính

lienket

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  
Thư viện Tỉnh Đồng Nai > lienket > tvnhontrach  

tvnhontrach

Modify settings and columns

 

NHƠN TRẠCH

- Ngày thành lập Thư viện

- Tổng số sách 1200

- Thư viện cơ sở: Có 6 điểm BĐVH

- Nhân viên: 1 người trình độ TC

- Lượt bạn đọc: 20

01/01/2003